Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

X
×
×
Cercar en:

Encontra textos, audiovisuals e imatges

×

Documentació

Bibliografia, Referències / Enllaç internet

La música de moros y cristianos de Alcoy: análisis, catalogación y aplicación didáctica en el aula de secundaria


Botella Nicolás, Ana Mª:  La música de moros y cristianos de Alcoy : análisis, catalogación y aplicación didáctica en el aula de secundaria (tesis doctoral), València: Universitat de València, 2009

 

Enlace web

http://bit.ly/2Ez8aef-Pdf

Autor personal

Botella Nicolás, Ana Mª

Publicació

Universitat de València

Nota de contingut

En aquesta tesi s'ha tractat d'omplir un buit sobre el gènere original per a banda a Alcoi: la Música de Moros i Cristians centrant-nos en el pasdoble i les marxes mora i cristiana, encara que fent també una breu ressenya de la resta de composicions festeres que formen part de la Festa. S'ha tractat el tema investigat des de tres vessants diferents: l'anàlisi, la catalogació i l'aplicació didàctica a l'aula de Secundària. Un primer treball era analitzar i catalogar les peces guanyadores del Festival de Música Festera (1949-1962) i del Concurs de Composició de Música Festera Alcoiana (1964-2007). A més de realitzar l'anàlisi i la catalogació musical, considerem necessari dur a terme un estudi sobre el coneixement que tant el professorat com l'alumnat de Secundària tenen sobre la Música Festera en general, i sobre la d'Alcoi en particular, a més de comprovar el seu valor didàctic i verificar el tractament curricular del folklore musical valencià i de la música Festera en els llibres de text de música de Secundària. El treball s'ha estructurat en tres grans blocs o capítols al voltant de la Música Festera d'Alcoi. El primer d'ells, que constitueix la Fonamentació Teòrica, planteja una revisió bibliogràfica sobre el tema, demanant la informació necessària per conèixer les aportacions existents i els estudis realitzats fins a la data. Es divideix en dos apartats en què s'analitza la base històrica, el context cultural i musical, i l'evolució de la Música Festera Alcoiana. En el primer, Alcoi i la Festa de Moros i Cristians, s'estudien els aspectes socioeconòmics i culturals d'Alcoi des del segle XIX fins a l'actualitat, juntament amb la seva història, orígens i l'evolució d'aquesta Festa a Alcoi. L'estudi i desenvolupament de la Música Festera tanca el capítol, oferint-nos una visió del panorama musical i del fenomen bandístic a Alcoi, així com la presència d'aquesta música a la Revista de Festes de Moros i Cristians. L'anàlisi musical i la catalogació de les peces guanyadores en el Concurs de Composició de Música Festera d'Alcoi, que es desenvolupa en el segon capítol específic sobre la Música Festera, reflecteix en profunditat l'estudi de cadascuna de les 47 peces musicals, extraient resultats significatius que ens han permès catalogar posteriorment aquesta música. El tercer capítol específic, La Música Festera d'Alcoi a l'aula de Secundària, centra el seu contingut, d'una banda, en la utilització d'aquesta música en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i per una altra, en el tractament curricular del folklore musical de la Comunitat Valenciana en els llibres de text. Conclou amb un seguit de propostes per part del professorat que se centren en aspectes referits a la necessitat de treballar aquest tipus de música a l'aula i de la manca de material didàctic i repertori musical, camps que queden oberts per a futures línies d'investigació. Tanca el treball un apèndix documental en el qual es recullen tots aquells materials utilitzats en el desenvolupament d'aquesta tesi juntament amb un cd en el qual s'inclouen totes les partitures musicals analitzades i catalogades.

Referències

Font

Institució

‘Música a la Llum’ descobreix el ric patrimoni de les Societats Musicals


Més informació