Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

X
×
×
Search in:

Find texts, audiovisuals or images

×

Documentation

Bibliography, References / web link

Miguel Villar González (Sagunto 1913 – Gandía 1996) y su aportación a la música de las fiestas de Moros y Cristianos


Cipollone Fernández, Alberto: Miguel Villar González (Sagunto 1913 – Gandía 1996) y su aportación a la música de las fiestas de Moros y Cristianos (tesis doctoral), Alacant: Universidad de Alicante, 2017

Enlace web

http://hdl.handle.net/10045/69792

Autor personal

Cipollone Fernández, Alberto

Nota de contigut

La present tesi estudia l'aportació que el compositor Miguel Villar González realitzà a la música MMyCC, utilitzada en les festes de Moros i Cristians del llevant espanyol. Per a això, es realitza un estudi bibliogràfic sobre les bandes i la música MMyCC. Seguidament, s'aporta un marc epistemològic que defineix i delimita aquest tipus de música. En relació amb el compositor, es realitza un estudi biogràfic per contextualitzar la seua obra. A continuació, es mostra el procés d'informatització, digitalització i catalogació de la seua obra, contrastant amb els inventaris que va realitzar Villar en vida. Un cop analitzat el repertori, s'aporten les conclusions de la tesi. Es pot afirmar que Villar ha dedicat una vida a la música, destinant les seues composicions a diversos estils musicals: la música MMyCC en gran mesura, la música fallera amb un gruix igual d'important, la música militar, la música processional per a la Setmana Santa i la música lleugera dels anys 50-70. Pel que fa a la música MMyCC, part central de la tesi, Villar ha contribuït a desenvolupar i estabilitzar l'estil en una època concreta, anomenada Edat Daurada de la música MMyCC. A més, amb la seua obra, ha aconseguit desenvolupar la cultura musical de multitud de localitats, augmentant el bé patrimonial dels pobles. La tesi pot considerar-se de inèdita tant per les novetats que aporta com el tema tractat.

Category

,

Tipologia

web link

Font

Institución

“Música a la Llum” discovers the rich heritage of the musical societies


More information